дом админа - блог системного администратора
Головна сторінка Зразки кримінально-процесуальних документів "НОВИЙ КПК" КОМЕНТАР ДО УХВАЛИ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ ПРИВОДУ
Ukrainian (UA)Russian (CIS)

КОМЕНТАР ДО УХВАЛИ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ ПРИВОДУ


 

Мета винесення ухвали про здійснення приводу полягає в наданні законного права уповноваженим органам доставити відповідну особу для подальшого здійснення за її участі слідчих (розшукових) чи інших процесуальних дій, які мають значення для кримінального провадження.

Ухвала про здійснення приводу – це судове рішення, у якому слідчий суддя надає дозвіл на примусове супроводження особи, до місця її виклику в зазначеній день та час.

Ухвала слідчого судді має відповідати загальним вимогам, що висуваються до судових рішень у цілому та ухвали зокрема, які передбачені статтями 370 та 372 КПК.

Слідчий суддя, встановивши, що особа, котра зобов’язана з’явитися на виклик слідчого, прокурора, слідчого судді, була викликана у встановленому КПК порядку (зокрема, наявне підтвердження отримання нею повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом) та не з’явилася без поважних причин або не повідомила про причини свого неприбуття, постановляє ухвалу про здійснення приводу такої особи.

Ухвала про здійснення приводу складається з таких елементів:

1) вступної частини із зазначенням: дати й місця її постановлення; назви та складу суду, секретаря судового засідання; найменування (номера) кримінального провадження та ін.;

2) мотивувальної частини із зазначенням: змісту питання, що вирішується в ухвалі про привід; за чиєю ініціативою воно розглядається; встановлених слідчим суддею обставин із посиланням на докази належного повідомлення особи про необхідність явки, яку особа не здійснила; статус особи у кримінальному провадженні; вказівку на те, що привід такої особи необхідний для дачі показань, які мають значення для кримінального провадження, або її участь у вказаній процесуальній дії є обов’язковою; мотивів, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали про привід особи, а також положення закону, яким він керувався;

3) резолютивної частини із зазначенням прізвища, імені та по батькові особи, привід якої необхідно здійснити; часу, дати та місця виконання приводу, а також вказівка прізвища, імені та по батькові посадової особи, до якої необхідно доставити вказану особу.

З метою забезпечення оперативності виконання ухвали слідчого судді про здійснення приводу частиною четвертою ст. 142 КПК передбачена вимога негайного надіслання копії цієї ухвали органу, на який покладено її виконання. Згідно з ч. 1 ст. 143 КПК, виконання ухвали про здійснення приводу може бути доручене відповідним підрозділам органів внутрішніх справ, органів безпеки, органів, що здійснюють контроль за дотриманням податкового законодавства або органів державного бюро розслідувань (з моменту їх створення).

Ухвала слідчого судді про здійснення приводу оскарженню в апеляційному порядку не підлягає (див. статтю 309 КПК).

Ухвалу про здійснення приводу оголошує особі, до якої він застосовується, особа, котра виконує ухвалу.

Особа, рішення про здійснення приводу якої прийнято слідчим суддею, зобов’язана прибути до місця виклику в зазначений в ухвалі про здійснення приводу час у супроводі особи, котра виконує ухвалу.

Інші особливості здійснення приводу.

При наявності обставин, які унеможливлюють здійснення приводу, особа, яка виконує ухвалу, має скласти письмові пояснення із зазначенням причин невиконання. Такі пояснення разом із ухвалою повертаються до суду (ч. 4 ст. 143 КПК).