дом админа - блог системного администратора
Головна сторінка Зразки кримінально-процесуальних документів "НОВИЙ КПК" КОМЕНТАР ДО КЛОПОТАННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ ПРИВОДУ
Ukrainian (UA)Russian (CIS)

КОМЕНТАР ДО КЛОПОТАННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ ПРИВОДУ


 

 

Клопотання про здійснення приводу – це офіційне прохання, що подається до слідчого судді під час досудового розслідування слідчим або прокурором у письмовій формі.

Мета подачі клопотання про здійснення приводу – отримання дозволу слідчого судді на застосування примусового супроводження особи до місця її виклику у визначений в ухвалі день та час.

Мета здійснення приводу – забезпечення участі особи у проведенні слідчої (розшукової) чи процесуальної дії.

Фактичною підставою застосування приводу є нез’явлення без поважних причин підозрюваного, свідка за викликом слідчого, прокурора (чи слідчого судді), здійсненим у передбаченому кримінально-процесуальним законом порядку, або неповідомлення причини його неприбуття.

Правовою підставою застосування приводу на досудовому провадженні є ухвала слідчого судді, яка виноситься в передбаченому ст. 142 КПК порядку.

Привід полягає у примусовому супроводженні особи, до якої він застосовується, особою, котра виконує ухвалу про здійснення приводу, до місця її виклику в зазначений в ухвалі час (ч. 1 ст. 140 КПК).

Клопотання має бути вмотивованим. Тому, крім даних, які стосуються особи, що підлягає приводу, та процесуальної дії, у якій потребується її участь, закон вимагає наведення в клопотанні відомостей, які підтверджують факт здійснення належного виклику. У клопотанні має бути вказано найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер, оскільки це є правовою умовою здійснення будь-яких процесуальних дій, у тому числі й застосування заходів забезпечення кримінального провадження. У зв’язку з тим, що привід може застосовуватися виключно до підозрюваного чи свідка (а на судових стадіях – і до обвинуваченого), у клопотанні необхідно зазначити процесуальний статус особи, стосовно якої воно заявлено. Зокрема, у кримінальному провадженні має міститися підтвердження отримання особою повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом.

Стаття 141 КПК також вказує, що до клопотання про здійснення приводу додаються копії матеріалів, якими слідчий (прокурор) обґрунтовує свої доводи. Після безпосереднього дослідження цих матеріалів слідчий суддя виносить законну та обґрунтовану ухвалу.

Виходячи зі змісту ч. 6 ст. 132 КПК, яка є загальною нормою для всіх заходів забезпечення кримінального провадження, до клопотання слідчого, прокурора про здійснення приводу додається витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, у межах якого подається клопотання.

Результати системного аналізу ст.ст. 140-141 та п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК свідчать про те, що клопотання слідчого про застосування приводу повинно обов’язково бути погоджено із прокурором перед зверненням до слідчого судді.

Відповідно до ст. 40 КПК, яка є загальною нормою, слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження (п. 5 ч. 2 вказаної статті). Така необхідність обумовлюється тією функцією, яку прокурор виконує на досудовому провадженні, а саме – здійснення нагляду за дотриманням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням (ч. 2 ст. 36 КПК).

Вимоги до складання клопотання про здійснення приводу. Згідно зі ст. 141 КПК, у клопотанні про здійснення приводу під час досудового розслідування зазначаються:

- найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

процесуальний статус особи, про здійснення приводу якої заявлено клопотання, її прізвище, ім’я, по батькові та місце проживання;

- процесуальна дія, учасником кльоої повинна бути особа, про здійснення приводу якої заявлено клопотання;

- положення КПК, яким встановлено обов’язок особи з’явитися за викликом, та обставини невиконання особою цього обов’язку;

- відомості, що підтверджують факти здійснення виклику особи у встановленому КПК порядку та отримання особою повістки про виклик або ознайомлення з її змістом в інший спосіб;

прізвище, ім’я, по батькові та посада слідчого, прокурора;

дата та місце складення клопотання.

До клопотання також додаються копії матеріалів, якими обґрунтовується необхідність приводу, та витяг з ЄРДР (ч. 2 ст. 141 КПК).

Строки розгляду клопотання. Клопотання слідчого (прокурора) про здійснення приводу розглядає слідчий суддя у день його надходження до суду. У разі необхідності слідчий суддя може заслухати доводи слідчого або прокурора, який подав клопотання. Слідчий суддя, встановивши, що особа, котра зобов’язана з’явитися на виклик слідчого, прокурора, слідчого судді, була викликана у встановленому КПК порядку та не з’явилася без поважних причин або не повідомила про причини свого неприбуття, постановляє ухвалу про здійснення приводу такої особи (ч. 3 ст. 142 КПК).

Заборона застосовувати привід. Слідчий (прокурор) не може подавати клопотання про здійснення приводу до потерпілого, спеціаліста, експерта, перекладача, до свідка, яким є неповнолітній, вагітна жінка, інвалід першої або другої груп, особа, яка одноосібно виховує дітей віком до шести років або дітей-інвалідів (ч. 3 ст. 140 КПК), а також осіб, котрі, на підставі ч. 2 ст. 65 КПК, не можуть бути допитані як свідки.