дом админа - блог системного администратора
Головна сторінка Зразки кримінально-процесуальних документів "НОВИЙ КПК" КОМЕНТАР ДО УХВАЛИ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКУ ЖИТЛА (ІНШОГО ВОЛОДІННЯ ОСОБИ)
Ukrainian (UA)Russian (CIS)

КОМЕНТАР ДО УХВАЛИ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКУ ЖИТЛА (ІНШОГО ВОЛОДІННЯ ОСОБИ)


 

Метою винесення ухвали слідчого судді про проведення обшуку в житлі чи іншому володінні є отримання дозволу суду на законне проникнення до житла чи іншого володіння особи з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб (ст. 13, ч. 1 ст. 233 та ч. 1 ст. 236 КПК).

Частина 2 ст. 234 КПК вказує на те, що така слідча (розшукова) дія, як «обшук», може проводиться лише на підставі ухвали слідчого судді, в той час як «огляд житла чи іншого володіння особи», окрім ухвали слідчого судді, дозволено проводити також і на підставі добровільної згоди особи, якій воно належить (ч. 1 ст. 233 КПК)

Нормою ч. 1 ст. 235 КПК передбачає, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла надає право проникнути до конкретного житла чи іншого володіння особи лише один раз, але в будь-який час[1] протягом визначеного в ухвалі строку, в межах якого дозволено провести обшук.

КПК передбачає можливість проникнення до житла чи іншого володіння особи і без отримання ухвали слідчого судді, однак лише в суворо визначених для цього випадках. Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише в невідкладних випадках, пов’язаних:

- із врятуванням життя людей та майна;

- із безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у скоєнні злочину.

У разі вчинення вищезазначених дій прокурор, слідчий, за погодженням із прокурором, зобов’язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами ст. 234 КПК, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому ст. 255 КПК.

Слідчий суддя вправі винести ухвалу про дозвіл на проведення обшуку тільки на підставі відповідного клопотання. З клопотанням про отримання дозволу на проведення обшуку до слідчого судді може звертатися особисто прокурор або слідчий за погодженням з прокурором. Клопотання про обшук розглядається в суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора, який звернувся з клопотанням (ч. 4 ст. 234 КПК).

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК, слідчий суддя вправі відмовити в задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

У разі відмови слідчий суддя складає ухвалу про відмову в задоволенні клопотання про обшук.

Якщо ж слідчий суддя задовольняє клопотання про обшук, він виносить ухвалу про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи. Слід зазначити, що рішення слідчого судді про дозвіл або ненадання дозволу на проведення обшуку в житлі оскарженню не підлягає [2].

Зміст ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинен відповідати загальним вимогам щодо змісту ухвал, передбачених ст. 372 КПК. Ухвала складається з:

1) вступної частини, у якій зазначається:

- дата і місце її постановлення;

- прізвище, ім’я, по батькові слідчого судді, секретаря судового засідання;

- найменування (номери) кримінального провадження (якщо в кримінальному провадженні особі повідомлено про підозру, то потрібно зазначити прізвище, ім’я та по батькові підозрюваного);

- кваліфікація кримінального правопорушення, факт вчинення якого розслідується;

- відомості про слідчого (прокурора), який звернувся з клопотанням (ч. 2 ст. 235 КПК);

2) мотивувальної частини, у якій зазначається:

- зміст питання, що вирішується ухвалою, та інформація про те, за чиєю ініціативою воно розглядається (про надання/ненадання дозволу органу досудового розслідування на проведення обшуку);

- встановлені судом обставини із посиланням на докази, а також мотиви неврахування окремих доказів;

- мотиви, з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався;

- положення закону, на підставі якого постановляється ухвала (ч. 2 ст. 235 КПК);

- адреса житла чи іншого володіння особи або частини житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку (ч. 2 ст. 235 КПК)[3];

- особа, якій належить житло чи інше володіння, та особа, у фактичному володінні якої воно перебуває (ч. 2 ст. 235 КПК)[4];

- речі, документи або особи, для виявлення яких проводиться обшук (ч. 2 ст. 235 КПК)[5].

3) резолютивної частини, у якій зазначається:

- висновки суду (надання/ненадання дозволу на проведення обшуку);

точна адреса житла чи іншого володіння особи або частина житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку;

- прізвище, ім’я та по батькові, дата народження особи, котрій належить житло чи інше володіння, та прізвище, ім’я, по батькові, дата народження особи, у фактичному володінні якої перебуває житло чи інше володіння;

- строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення (у межах граничного місячного строку; слідчий суддя самостійно обирає строк, протягом якого дозволяється провести обшук);

- про те, що ухвала не може бути оскаржена.

Виготовляються дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії. Одна копія ухвали вручається особі, котра володіє житлом чи іншим володінням, що підлягає обшуку, а за її відсутності – вручається іншій присутній особі або залишається на видному місці в обшуканому житлі чи іншому володінні.

 

 

 


 

[1] Відповідно до ч. 4 ст. 223 КПК, проведення слідчих (розшукових) дій у нічний час (з 22 до 6 години) не допускається, за винятком невідкладних випадків, коли затримка в їх проведенні може призвести до втрати слідів кримінального правопорушення чи втечі підозрюваного.

[2] Висновок про неможливість оскарження ухвал слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку або про відмову в наданні дозволу на його проведення випливає зі змісту ст. 309 КПК, котра надає вичерпний перелік рішень слідчого судді, які можуть бути оскаржені (у цьому переліку немає ухвал про дозвіл на проведення обшуку або про відмову в наданні такого дозволу).

[3] Необхідно точно зазначити місто, район, вулицю, номер будинку, номер корпусу, номер квартири. Допущення помилки в цих даних призведе до неможливості проведення обшуку, а тому необхідно приділити належну увагу до правильності внесення зазначених даних.

[4] Необхідно вказати прізвище, ім’я та по батькові такої особи, її дату народження. Це необхідно для запобігання непорозумінь у разі, якщо в квартирі проживають особи зі схожими прізвищами чи іменами.

[5] Речі, документи, або особи, які підлягають відшуканню, повинні бути чітко зазначені, що є додатковою гарантією дотримання конституційних прав особи. На це неодноразово звертав увагу Європейський Суд з прав людини (див., зокрема справу «Смірнов проти Росії» від 07.06.2007 р.).