дом админа - блог системного администратора
Головна сторінка Зразки кримінально-процесуальних документів "НОВИЙ КПК" КОМЕНТАР ДО ПРОТОКОЛУ ДОДАТКОВОГО ДОПИТУ ПІДОЗРЮВАНОГО
Ukrainian (UA)Russian (CIS)

КОМЕНТАР ДО ПРОТОКОЛУ ДОДАТКОВОГО ДОПИТУ ПІДОЗРЮВАНОГО


 

Мета проведення додаткового допиту підозрюваногоодержання нових показань або доповнення раніше наданих показань, їх належна процесуальна фіксація та відображення в матеріалах кримінального провадження.

Заборони чи будь-яких обмежень щодо процесуальної можливості та кількості проведення додаткових допитів з одним учасником кримінального провадження чинне кримінальне процесуальне законодавство не передбачає. Згадане питання віддане на розсуд слідчому (ч. 1 та ч. 5 ст. 40 КПК) з урахуванням складності провадження та обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Загальні правила та форма проведення додаткового допиту нічим не відрізняються від правил та способу проведення «основного» допиту[1], регламентованих у ст. 224 та гл. 20 КПК.

При цьому факт проведення попереднього допиту підозрюваного не звільняє слідчого від обов’язку повторного роз’яснення допитуваній особі її процесуальних прав та обов’язків, передбачених у ст. 42 КПК), а також подбати про забезпечення права на захист підозрюваного та надати можливість спілкування з захисником як перед, так і після проведення вказаної слідчої (розшукової) дії (п. 3 ч. 3 ст. 42 КПК).

Крім того, слідчий (прокурор) також не звільняється від обов’язку залучення додаткових учасників, участь яких у проведенні згаданої слідчої (розшукової) дії, згідно з вимогами КПК, є обов’язковою (наприклад, законного представника, лікаря, психолога, перекладач або сурдоперекладач та ін.).

Під час проведення додаткового допиту у підозрюваного не слід повторно питати про ті факти, про які він вже давав свідчення раніше. Достатньо зафіксувати його показання лише з приводу додаткових питань, які ставляться слідчим (прокурором). Водночас, якщо слідчим були отримані нові докази причетності підозрюваного до певного кримінального правопорушення, він може повторно задати питання про те, чи не визнає підозрюваний свою винуватість. Зокрема, у ході додаткового допиту підозрюваний може не лише не обмежитися запереченням своєї винуватості, але й прокоментувати новий доказ (піддати його критиці, навести свої заперечення або вказати на неповноту та ін.).

Особливості проведення додаткового допиту:

- оголошення показань, наданих учасниками допиту на попередніх допитах, дозволяється лише після давання ними показань (абз. 3 ч. 9 ст. 224 КПК);

- як і під час першого допиту, підозрюваний не попереджається про кримінальну відповідальність за відмову давати показання і за давання завідомо неправдивих показань (ч. 3 ст. 224 КПК);

- у разі відмови підозрюваного відповідати на запитання чи давати показання особа, яка проводить допит, зобов’язана його зупинити одразу після отримання такої заяви (ч. 4 ст. 224 КПК);

- якщо підозрюваний після проведення його додаткового допиту відмовився підписати протокол, про це зазначається в протоколі. У такому випадку підозрюваному надається право дати письмові пояснення щодо причин відмови від підписання, які заносяться до протоколу. Факт відмови особи від підписання протоколу, а також факт надання письмових пояснень особи щодо причин такої відмови засвідчується підписом її захисника (законного представника), а у разі його відсутності – понятих (ч. 6 ст. 104);

- під час додаткового допиту може застосовуватися фотозйомка, аудіо- та/або відеозапис (ч. 5 ст. 224 КПК);

- під час додаткового допиту підозрюваний також має право використовувати власні документи й нотатки, якщо його показання пов’язані з будь-якими обчисленнями та іншими відомостями, які важко зберегти в пам’яті (ч. 6 ст. 224 КПК);

- додатковий допит не може продовжуватися без перерви понад дві години, а в цілому - понад вісім годин на день (ч. 2 ст. 224 КПК);

- додатковий допит підозрюваного у передбачених ст. 52 КПК т випадках також проводиться з обов’язковою участю захисника.

 [1] Про правила та спосіб проведення допиту підозрюваного див. коментар до протоколу допиту підозрюваного.