дом админа - блог системного администратора
Головна сторінка
Ukrainian (UA)Russian (CIS)

Проблемні питання застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

arestПравовідносини, що виникають під час здійснення кримінального провадження, потребують чіткого законодавчого регулювання, а норми кримінального процесуального законодавства правильного розуміння та однакового застосування.

Більш ніж 50 років в Україні діяв Кримінально-процесуальний кодекс Української Радянської Соціалістичної Республіки, який зараз «припинив свою дію»

13 квітня 2012 року Верховна Рада України прийняла новий Кримінальний процесуальний кодекс України (надалі – КПК України).

Останнє оновлення (П'ятниця, 08 вересня 2017, 12:44)

Детальніше...

 

Дія закону про амністію у часі

amnistiaНа сьогодні в Україні є дійсними ціла низка Законів України про амністію – 2014, 2011, 2008, 2007 и т.д. років.

Всупереч популярній думці “досвідчених адвокатів”, які говорять про тримісячний строк дії закону про амністію, – такий строк не обмежений до тих пір, доки відповідний закон не буде скасовано.

Встановлений же законом про амністію тримісячний строк (“Особи, засуджені за вчинення злочину, які відповідно до цього Закону підлягають звільненню від відбування (подальшого відбування) покарання, звільняються не пізніше ніж протягом трьох місяців після опублікування цього Закону“) не є строком дії закону.

Останнє оновлення (П'ятниця, 08 вересня 2017, 12:44)

Детальніше...

 

Відповідальність за невиконання рішення суду

middle 54У зв'язку із вступом в силу нового закону "Про судоустрій і статус суддів" від 07.07.2010 № 2453-VI внесено зміни до статті 382 Кримінального Кодексу України, відповідно до якої тепер боржнику ( зараз уже не тільки службовій особі, як було раніше, але й фізичній особі-громадянину) за невиконання рішення суду загрожуєкримінальна відповідальність. Ця новелла призводить до можливості вжиття державними виконавцями бульш дієвих заходів з метою повного та фактичного виконання рішеннь судів.

Останнє оновлення (П'ятниця, 08 вересня 2017, 12:45)

Детальніше...

 

Вступ у Спадщину в Україні. Оформлення Спадщини. Визнання недійсним свідоцтва про право на спадщину. Усунення від права на спадкування.

imagesПочинаючи з 2004 року, спадкові правовідносини і порядок вступу в спадщину регулюються книгою 6 Цивільного кодексу України «Спадкове право».  Положення даного кодексу поширюються на випадки, коли спадщина відкрилася після 1 січня 2004 року або спадщина відкрилася до 1 січня 2004 року, але не була ніким прийнятою.  Відкриття спадщини збігається з моментом смерті. Таким чином, якщо день смерті  припадає на дату після 1 січня 2004 року – застосовується книга 6 Цивільного кодексу 2004 року «Спадкове право».  Якщо ж особа померла до 1 січня 2004 року - вступ в спадок регулюється Цивільним кодексом УРСР 1963 року.

Останнє оновлення (П'ятниця, 08 вересня 2017, 12:45)

Детальніше...

 

Вибивання показів по новому КПК

 

1361961299Завданням нового КПК України, є захист особи від свавілля правоохоронних органів, як то застосування фізичного та психологічного примусу з метою отримання зізнання, не допуск адвокатів до затриманого, несвоєчасне складання процесуальних документів, не повідомлення про затримання родичам та близьким.

 

Останнє оновлення (П'ятниця, 08 вересня 2017, 12:45)

Детальніше...

 

ОСОБЛИВОСТІ ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ, ЯКА ХАРАКТЕРИЗУЄ ОСОБУ ПІДОЗРЮВАНОГО, ТА ВИТРЕБУВАННЯ ІНШИХ НЕОБХІДНИХ МАТЕРІАЛІВ

 

123До обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, згідно з п. 4 ч. 1 ст. 91 КПК[1], віднесено також обставини, що характеризують особу обвинуваченого (спочатку підозрюваного).

Крім того, у ч. 2 ст. 92 КПК чітко визначено, що обов’язок доказування обставин, які характеризують обвинуваченого, покладається на сторону, що їх подає.

За вказаних процесуальних умов важливим та відповідальним етапом під час усього кримінального провадження є збір та документування відомостей, які характеризують особистість підозрюваного (з часом він може отримати статус обвинуваченого). Об’єктивне отримання відомостей про особу підозрюваного (обвинуваченого) під час досудового розслідування та судового розгляду дозволить суду призначити справедливе та ефективне покарання.

Останнє оновлення (П'ятниця, 08 вересня 2017, 12:46)

Детальніше...

 

Затримання особи за новим Кримінально-процесуальним кодеком України

 

303046      Одним з найголовніших недоліків Кримінально-процесуального кодексу УРСР (надалі – КПК УРСР) був порядок застосування, обрання та скасування запобіжних заходів, оскільки їх застосування пов’язане з обмеженням конституційних прав і свобод людини та вони застосовуються тоді, коли особа ще не визнана винною.

У зв’язку з цим надзвичайно актуальним видається питання, яким чином ці питання врегульовані у новому КПК України.

Останнє оновлення (П'ятниця, 08 вересня 2017, 12:48)

Детальніше...

 

Повідомлення про підозру відповідно до вимог нового Кримінально-процесуального кодексу України

myslitel-i-milicionerПовідомлення особи про підозру – це одне із важливих процесуальних рішень, яке приймає прокурор або слідчий за погодженням з прокурором до закінчення розслідування у кримінальному провадженні. В цьому процесуальному рішенні на основі доказів, зібраних у ході проведення досудового розслідування, конкретна особа набуває статусу підозрюваного.

Акт повідомлення особи про підозру має важливе юридичне значення:

Останнє оновлення (П'ятниця, 08 вересня 2017, 12:46)

Детальніше...

 

15 серпня 2012 року набрав чинності новий Закон України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”

verx radaЗАКОН УКРАЇНИ

Про адвокатуру та адвокатську діяльність

Цей Закон визначає правові засади організації і діяльності адвокатури та здійснення адвокатської діяльності в Україні.

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення основних термінів

1. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

1) адвокат - фізична особа, яка здійснює адвокатську діяльність на підставах та в порядку, що передбачені цим Законом;

2) адвокатська діяльність - незалежна професійна діяльність адвоката щодо здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту;

Останнє оновлення (П'ятниця, 08 вересня 2017, 12:47)

Детальніше...

 

Вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність. Стаття 22. Кримінальний кодекс України

        1 Мінімальна межа віку кримінальної відповідальності в різних країнах може суттєво відрізнятися (наприклад 6 років - в Ірані, 13 років - у Франції, 16 років - у Шотландії), що залежить від ряду факторів, зокрема історичних і культурних особливостей.

Кримінальний кодекс України 2001 року встановлює диференційовані вікові межі для притягнення особи до кримінальної відповідальності: загальну - 16 років та більш низьку - 14 років за вчинення ряду особливо тяжких злочинів.

Останнє оновлення (П'ятниця, 08 вересня 2017, 12:47)

Детальніше...

 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ — ПОРЯДОК ЗВЕРНЕННЯ

indexКонституцією України закріплено право кожного після використання всіх національних засобів правового захисту звертатися за поновленням своїх порушених прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до органів міжнародних організацій, членом або учасницею яких є Україна. (ч. 4 ст. 55).

Останнє оновлення (П'ятниця, 08 вересня 2017, 12:47)

Детальніше...

 

Звільнення від кримінальної відповідальності

 

Звільнення від кримінальної відповідальності є актом гуманності держави, який застосовується  судом і полягає у відмові від криміналь­ного переслідування особи, яка вчинила злочин, притягнення її до кримі­нальної відповідальності, від накладання на неї обов'язку дати відповідь за свою поведінку і вжити примусові заходи (покарання), адекватні ступеню суспільної небезпечності вчиненого порушення.

Чинне кримінальне законодавство — КК України — передбачає такі види звільнення від кримінальної відповідальності:

 

 

Детальніше...

 

Мінімальна вартість майна, за крадіжку якого настає кримінальна відповідальність у 2015 році

Починаючи з 01.01.2011 року у відповідності з прийнятим Податковим кодексом України змінився і порядок розмежування крадіжки, що передбачає кримінальну відповідальність і дрібної крадіжки, за яку настає адміністративна відповідальність.

 Так, за статтею 185 КК України, настає кримінальна відповідальність при скоєні крадіжки майна, у випадках, якщо крадіжка майна є не дрібною.

 

Детальніше...

 

Що загрожує неплатникам аліментів?

 

 

Аліменти — грошове утримання, яке у встановлених законом випадках одні особи зобов’язані надавати іншим (в силу шлюбу, доведеного батьківства тощо) у розмірі, передбаченому законом.

Покарання за несплату аліментів.

Детальніше...

 

Наркотичні засоби що знаходяться у незаконному обігу за які настає кримінальна відповідальність.

Вся історія юдства тісно пов'язана з вживанням засобів, які можуть змінювати психічний стан людини. На жаль, неможливо охопити всі причини, які спонукають людину до вживання психотропних препаратів. Наркотики вживали люди різних культур, переслідуючи різні цілі: під час релігійних обрядів, для зняття болю та неприємних відчуттів, перед боєм.  Зараз наркотики тісно переплелись з життям суспільства. Вони суттєво впливають на життя кожного, незалежно від того, вживає їх людина чи ні.

Крім того, слід пам'ятати, що майже всі дії, пов'язані з наркотиками, переслідуються законом.

Детальніше...

 

Поради споживачам

ПЕРША ЗАПОВІДЬ: завжди необхідно зберігати документи, що підтверджують факт купівлі-продажу, надання послуг та ін.
Це можуть бути договори, квитанції, чеки, жетони, акти виконаних робіт, свідоцтва суб’єктів підприємницької діяльності, правила, наприклад, правила страхової діяльності, рекламні обіцянки в газетах, буклетах, фотографії, відеокадри, запис на диктофоні, медичні документи, рецепти і т.п. З документів, які ви маєте у паперовому вигляді, слід обов’язково зробити ксерокопії.
Чим більше буде у вас таких документальних доказів, тим більше шансів на успіх матимете для відстоювання своїх прав споживача у разі їх порушення.

Детальніше

 

Розподіл майна подружжя

        Спільне майно подружжя може бути розподілено між ними не тільки після розірвання шлюбу, але й під час того, як шлюб триває. Майно, належне обом із подружжя, визначається як спільна сумісна власність, тобто спільна власність двох осіб – подружжя - без визначення часток кожного з них. Дружина та чоловік мають рівні права на володіння, користування і розпоряджання майном, що належить їм на праві спільної сумісної власності, якщо інше не встановлено домовленістю між ними (наприклад, шлюбним договором, хоча дружина та чоловік вправі укладати між собою усі договори, які не заборонені законом, як щодо їх приватного майна, так і щодо спільного).

      

Детальніше

 

Найпопулярніше

Останні надходження