дом админа - блог системного администратора
Головна сторінка Зразки кримінально-процесуальних документів "НОВИЙ КПК" КОМЕНТАР ДО ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Ukrainian (UA)Russian (CIS)

КОМЕНТАР ДО ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ


 

Відповідно до п. 14 ч. 1 ст. 3 КПК, з моменту повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення розпочинається стадія кримінального провадження притягнення до кримінальної відповідальності.

 

Повідомлення про підозру здійснюється у випадках, коли:

- особа затримана на місці вчинення кримінального правопорушення чи безпосередньо після його вчинення (п. 1 ч. 1 ст. 276 КПК);

- до особи обрано один з передбачених ст. 176 КПК запобіжний захід (п. 2 ч. 1 ст. 276 КПК);

- за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення (п. 3 ч. 1 ст. 276 КПК).

У зв’язку з цим норма ч. 1 ст. 42 КПК вказує на те, що підозрюваним особа може визнаватися/вважатися при настанні одного з двох випадків. По-перше, коли такій особі вручене письмове повідомлення про підозру на підставі та в порядку передбаченому статтями 276-279 КПК. По-друге, коли особу в порядку передбаченому ст. 207 або ст. 208 КПК затримали за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення.

 

Повідомлення про підозру обов’язково здійснюється в порядку, передбаченому ст. 278 КПК, а саме письмове повідомлення про підозру вручається в день його складення слідчим або прокурором, а в разі неможливості такого вручення - у спосіб, передбачений КПК для вручення повідомлень, згідно з вимогами гл. 6 та гл. 11 КПК. Наприклад, після встановлення місцезнаходження підозрюваного, оголошеного в розшук, до вручення письмового повідомлення про підозру.

 

Якщо особа затримана на підставі ст. 207 та ст. 208 КПК, то письмове повідомлення про підозру такій особі повинно вручатися не пізніше двадцяти чотирьох годин з моменту її затримання (ч. 2 ст. 278 КПК).

Тому стає важливим правильне визначення моменту фактичного затримання особи. Статтею 209 КПК визначено, що особа є затриманою з моменту, коли вона силою або через підкорення наказу змушена залишатися поряд із уповноваженою службовою особою чи в приміщенні, визначеному уповноваженою службовою особою. У зв’язку з цим на практиці доцільно розділяти два види затримання особи: фактичне (коли її свобода або право вільного пересування обмежене) та процесуальне (з моменту складення відповідного протоколу про затримання особи).

Правом складання письмового повідомлення про підозру наділений прокурор або слідчий за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 277 КПК).

Письмове повідомлення про підозру має містити такі відомості:

- прізвище та посаду слідчого, прокурора, який здійснює повідомлення;

- анкетні відомості особи (прізвище, ім’я, по батькові, дату та місце народження, місце проживання, громадянство), яка повідомляється про підозру;

- найменування (номер) кримінального провадження, у межах якого здійснюється повідомлення;

- зміст підозри;

- правова кваліфікація кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа, із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

- стислий виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа, у тому числі зазначення часу, місця його вчинення, а також інших суттєвих обставин, відомих на момент повідомлення про підозру;

- права підозрюваного (відповідно до змісту ст. 42 КПК);

- підпис слідчого, прокурора, який здійснив повідомлення.

 

Слід звернути увагу на те, що:

- до Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчий, прокурор невідкладно вносить дату та час повідомлення про підозру, правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа, із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність (ч. 4 ст. 279 КПК).

- у тих випадках, коли затриманій особі не вручено повідомлення про підозру після спливу двадцяти чотирьох годин з моменту її затримання, така особа підлягає негайному звільненню (ч. 3 ст. 278 КПК);

- підозра не може ґрунтуватися на доказах, отриманих незаконним шляхом (ч. 3 ст. 17 КПК);

- особа повідомляють про підозру у вчиненні кримінального правопорушення державною мовою або будь-якою іншою мовою, якою вона достатньо володіє для розуміння суті підозри у вчиненні кримінального правопорушення (ч. 2 ст. 29 КПК);

- одночасно з повідомленням особі про підозру вручається пам’ятка про її процесуальні права та обов’язки особою, яка здійснює таке повідомлення (ч. 8 ст. 42 КПК);

- повідомлення про підозру неповнолітнім здійснюється спеціально уповноваженим слідчим або прокурором, на яких покладено обов’язок щодо захисту прав і свобод дітей (п. 8.2 наказу Генеральної прокуратури України № 16гн від 01.11.2012 р. «Про організацію діяльності органів прокуратури щодо захисту прав і свобод дітей»);

 

Також слід пам’ятати, що гл. 37 КПК встановлює певні особливості повідомлення про підозру окремій категорії осіб, які займають особливо відповідальне становище в державі.

Так, ст. 481 КПК чітко передбачає перелік таких суб’єктів та вказує на обов’язкове дотримання певної процедури:

- адвокатові, депутату місцевої ради, депутату Верховної Ради Автономної Республіки Крим, сільському, селищному, міському голові - Генеральним прокурором України, його заступником, прокурором Автономної Республіки Крим, області, міст Києва або Севастополя в межах його повноважень;

- народному депутатові України, кандидату у Президенти України, Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, Голові Рахункової палати, його першому заступнику, заступнику, головному контролеру, секретарю Рахункової палати, заступникам Генерального прокурора України - Генеральним прокурором України;

- судді Конституційного Суду України, професійному судді, присяжному та народному засідателю на час здійснення ними правосуддя - Генеральним прокурором України або його заступником;

- Генеральному прокуророві України - заступником Генерального прокурора України.