дом админа - блог системного администратора
Головна сторінка Зразки кримінально-процесуальних документів "НОВИЙ КПК" КОМЕНТАР ДО ПАМ’ЯТКИ ПРО ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПІДОЗРЮВАНОГО
Ukrainian (UA)Russian (CIS)

КОМЕНТАР ДО ПАМ’ЯТКИ ПРО ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПІДОЗРЮВАНОГО


КОМЕНТАР ДО ПАМ’ЯТКИ

ПРО ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПІДОЗРЮВАНОГО

 

Пам’ятка про процесуальні права та обов’язки підозрюваного – процесуальний документ, що містить узагальнену інформацію про права та обов’язки підозрюваного під час кримінального провадження і вручається одночасно з повідомленням підозрюваному про його права особою, яка здійснює таке повідомлення.

Мета вручення пам’ятки про процесуальні права та обов’язки підозрюваного – одержання підозрюваним повної та узагальненої інформації про свої права та обов’язки під час кримінального провадження.

Підстави вручення пам’ятки про процесуальні права та обов’язки підозрюваного: юридична - ч.8 ст. 42 КПК України; фактична - повідомлення особі про підозру, яке здійснюється у випадках: 1) затримання особи на місці вчинення кримінального правопорушення чи безпосередньо після його вчинення; 2) обрання до особи одного з запобіжних заходів; 3) наявності достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення (ч.1 ст. 276 КПК України).

Особи, які уповноважені вручати пам’ятку про процесуальні права та обов’язки підозрюваного: слідчий, прокурор або інша службова особа (особа, якій законом надано право здійснювати затримання (ч.2 ст.276 КПК України)).

Терміни вручення пам’ятки про процесуальні права та обов’язки підозрюваного: невідкладно після вручення особі письмового повідомлення про підозру або після її затримання, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення та одночасно з повідомленням про процесуальні права та обов’язки підозрюваного (ч.1, 8 ст. 42 та ч.2 ст. 276, ч.1 ст. 278 КПК України).

Вимоги щодо оформлення пам’ятки про процесуальні права та обов’язки підозрюваного КПК України не встановлює. Регламентована лише назва документа (ч. 8 ст. 42 КПК України) та окремі вимоги до змісту (повинен містити перелік прав підозрюваного, передбачених ст. 42 КПК України (ч. 8 ст. 42, ч. 2 ст. 276 КПК України)). Попри це, пам’ятка про процесуальні права та обов’язки підозрюваного, як і будь-який документ, повинна відповідати основним вимогам до оформлення документів та складатися з окремих елементів (реквізитів), а саме: назви документа (пам’ятка про процесуальні права та обов’язки підозрюваного), прізвища, ім’я, по батькові особи, яка отримує документ (підозрюваний), основного змісту документа (поняття підозрюваного та переліку його основних прав та обов’язків), дати отримання та підпису особи, що отримала документ (підозрюваний), а також підпису особи, що його вручала (слідчий, прокурор чи інша уповноважена особа).

Зміст пам’ятки про процесуальні права та обов’язки підозрюваного має такі складники:

- визначення поняття підозрюваного. Згідно з ч.1 ст.42 КПК України, підозрюваний – це особа, якій у передбаченому статтями 276-279 КПК України порядку повідомлено про підозру, або особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення;

- перелік основних прав підозрюваного. Відповідно до ч. 8 ст. 42, ч. 2 ст. 276 КПК України, до цього переліку в обов’язковому порядку повинні бути включені права, що передбачені ч 3. та ч.6 ст. 42 КПК України, а саме:

1) знати, у вчиненні якого кримінального правопорушення його підозрюють;

2) бути чітко і своєчасно повідомленим про свої права, а також отримати їх роз'яснення в разі необхідності;

3) на першу вимогу мати захисника і побачення з ним до першого та перед кожним наступним допитом із дотриманням умов, що забезпечують конфіденційність спілкування, на присутність захисника під час допиту та інших процесуальних дій, на відмову від послуг захисника в будь-який момент кримінального провадження, на отримання послуг захисника за рахунок держави у випадку відсутності коштів на оплату таких послуг;

4) не говорити нічого з приводу підозри проти нього або в будь-який момент відмовитися відповідати на запитання;

5) давати пояснення, показання з приводу підозри чи в будь-який момент відмовитися їх давати;

6) вимагати перевірки обґрунтованості затримання;

7) у разі затримання – на негайне повідомлення членів сім'ї, близьких родичів чи інших осіб про затримання і місце свого перебування;

8) збирати й подавати слідчому, прокуророві, слідчому судді докази;

9) брати участь у проведенні процесуальних дій;

10) під час проведення процесуальних дій ставити запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення дій, які заносяться до протоколу;

11) застосовувати з дотриманням вимог КПК України технічні засоби при проведенні процесуальних дій, в яких він бере участь. Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд мають право заборонити застосовування технічних засобів при проведенні окремої процесуальної дії чи на певній стадії кримінального провадження з метою нерозголошення відомостей, які містять таємницю, що охороняється законом, чи стосуються інтимного життя особи, про що виноситься вмотивована постанова (ухвала);

12) заявляти клопотання про проведення процесуальних дій, про забезпечення безпеки щодо себе, членів своєї сім'ї, близьких родичів, майна, житла тощо;

13) заявляти відводи;

14) ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування, та вимагати відкриття матеріалів;

15) одержувати копії процесуальних документів та письмові повідомлення;

16) оскаржувати рішення, дії та бездіяльність слідчого, прокурора, слідчого судді;

17) вимагати відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду, в порядку, визначеному законом, а також відновлення репутації, якщо підозра, обвинувачення не підтвердились;

18) користуватись рідною мовою, отримувати копії процесуальних документів рідною або іншою мовою, якою він володіє, та в разі необхідності користуватися послугами перекладача за рахунок держави.

Підозрюваний, який є іноземцем і тримається під вартою, має право на зустрічі з представником дипломатичної чи консульської установи своєї держави, яку йому зобов’язана забезпечити адміністрація місця ув'язнення.

Підозрюваний зобов’язаний:

1) прибувати за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк – заздалегідь повідомити про це зазначених осіб;

2) виконувати обов'язки, покладені на нього рішенням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

3) підкорятися законним вимогам та розпорядженням слідчого, прокурора, слідчого судді, суду.

Згідно з ч.5 ст. 42 КПК України, цей перелік не є вичерпним. Підозрюваний, має також інші процесуальні права та обов’язки, передбачені як КПК України, так і іншими нормативно-правовими актами.

Серед прав, що передбачені в КПК України, до пам’ятки про процесуальні права та обов’язки підозрюваного, на нашу думку, дуже доцільним є включення прав підозрюваного на відшкодування шкоди, завданої потерпілому, територіальній громаді, державі внаслідок кримінального правопорушення (ст. 127 КПК України) та на примирення з потерпілим і укладення угоди про примирення, що у передбачених законом України про кримінальну відповідальність та КПК України випадках є підставою для закриття кримінального провадження (ст.56 КПК України).

Серед інших законів, що регламентують права підозрюваного до пам’ятки про процесуальні права та обов’язки підозрюваного, також включена Конституція України, а саме статті, які закріплюють основні права людини і громадянина під час кримінального провадження: ст. 28 (право на повагу до його гідності), ст. 29 (право на свободу та особисту недоторканність), ст.55 (право на судовий захист), ст.56 (право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень), ст.59 (право на правову допомогу), ст.62 (презумпція невинуватості), ст. 63 (право не свідчити проти себе, членів сім'ї чи близьких родичів).

            Оскільки підозрюваними є також особи, які затримані за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особи, щодо яких обрано захід забезпечення кримінального провадження, у тому числі й тримання під вартою, то цілком виправданим є роз’яснення у пам’ятці про основні процесуальні права та обов’язки підозрюваного, права та обов’язки затриманих осіб, що регламентовані ст. 10 Положення про порядок короткочасного затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину затвердженого Указом Президії Верховної Ради СРСР від 13.07.1976 року, а також осіб, взятих під варту, що передбачені ст. 9 та ст. 10 Закону України «Про попереднє ув’язнення» від 30.06.1993року.